Dobro došli na web portal SRPSKA EKONOMIJA
101 do 110 od 113
Piše: prof. dr Miodrag Zec
Država je najsloženiji civilizacijski proizvod jednog društva u kom su operacionalizovane ključne druš- tvene vrednosti i uobličen jasan i funkcionalan ram u okviru kojeg se odvija društveni život. Na vertikali pojedinac-preduzeće-država mnoštvo konflikata se prevazilazi putem kodi- fikovanih procedura i kroz institucije ...
Piše: prof. dr Tanja Miščević
Šezdeset godina postojanja međunarodne institucije nije nimalo zanemarljiva godišnjica, posebno kad se radi o takvom vidu povezivanja država kao što je slučaj sa EU, koje je tokom decenija postajalo sve dublje, a Unija postajala sve brojnija ...
Piše: Branislav Vujović predsednik New Frontier Group
Mihael Dubin i Majk Levin su 2010. godine razgovarali o svojoj frustraciji zbog pribora za brijanje, najviše zbog cene, ali i o neprijatnostima kada zaborave da kupe nove patrone za brijač, pa moraju da se briju starom patronom s pomalo otupelim oštricama ...
Piše: prof.dr Nikola Samardžić
Predsednička kampanja 2017. uzburkala je javnost, ali nije ponudila značajne političke promene. One ekonomske tek će nastupiti. Većina predsedničkih kandidata nije bila u stanju da nagovesti svoje ekonomske platforme. Bez obzira na konkretna ovlašćenja, predsednička funkcija je suštinski i formalno krovna institucija svih politika, i načelnih i konkretnih ...
Piše: Mihailo Medenica
Zaista je teško dati suvisli odgovor na pitanje šta je najveći izvozni potencijal Srbije a ne ogrešiti se o toliko toga što ova država ima i može da ponudi, a pritom ne mislim isključivo na rakiju i čvarke!N o, ako već čovek mora da se zamisli i razreže, recimo da je to bez sumnje – pamet! ...
Piše: Nikola Samardžić
Najuspešnije ekonomije obuhvataju protestantski svet, kao i Francusku i Japan. Ima i brzih ekonomija koje društveni razvoj ne prati u sledećim domenima: efikasne institucije, transparentne procedure, političke, ekonomske i kulturne slobode. Frensis Fukujama je precizno najavio ekonomsko i društveno posrtanje država BRIC, ukazujući na njihove nekompetentne, korumpirane institucije ...
Piše: Mihailo Medenica
Večito pitanje od milion dolara: šta bih sa milion dolara, i to pod uslovom da moram da ih potrošim za nedelju dana?! Pod jedan: pazario bih dva-tri narodna poslanika, neka jeftinija po mogućstvu, koliko da i ja imam tu famoznu poslaničku grupu ...
Piše: Prof. dr Miodrag Zec
Poluvekovno koncepcijsko lutanje, bezbrojni vrednosni zaokreti i eksperimenti rezultirali su nedovršenom državom u kojoj su otvorena sva ključna pitanja: teritorijalni obuhvat, teritorijalna organizacija, politički i socijalni model... Poremećeni algoritam rezultira sistemskim deficitom kao posledicom krupnih strateških disproporcija ...
Piše: Nikola Jovanović
Globalna ekonomska kriza je u Evropi gotovo momentalno proizvela krizu javnog duga. Usled velikih razlika između država članica EU u razvojnim ciklusima, kao i u predlozima za rešavanje krize javnog duga, došlo je do političke i institucionalne krize u Uniji ...
Piše: Mirjana Prljević, savetnik za strateško pozicioniranje, kolumnista lista Forbes China
Činjenice govore da je transformacija međunarodnih ekonomskih odnosa nakon završetka Hladnog rata donela novitete u oblasti strateškog pozicioniranja, i to prevashodno kad je reč o pozicioniranju država. Nakon perioda tranzicije, i usled posledica svetske ekonomske krize, značaj i važnost tačne i trajne definicije strateške pozicije Republike Srbije pokazuju se kao presudni ...