Dobro došli na web portal SRPSKA EKONOMIJA
81 do 90 od 101
Piše: Branislav Vujović, predsednik New Frontier Group 
Da li digitalna ekonomija menja i našu granu industrije? Ne, možda, sigurno! ...
Piše: prof. dr Nikola Samardžić
Država blagostanja je dovela do metastaze društvene strukture, koja se sporo i tegobno menjala u hronologiji pokušaja, i otpora tim pokušajima, da se Srbija modernizuje i evropeizira ...
Piše: Mihailo Medenica
Takozvano pranje novca, barem u mom slučaju, svodi se na tri aspekta: prvi je kad mi supruga gurne farmerke/ trenerku/bermude na pranje a da prethodno ne proveri džepove, zatim tri ženska čeljadeta u kući koja vazda „nemaju šta da obuku”, a banka ne da mi pere novac već i živce, želudac, čitav nervni sistem i probavni trakt pride ...
Piše: Mitko Arnaudov
Dok smo se pre samo dvadesetak dana bavili politikom i bezbednošću, danas smo jasno pokazali da kolektivno okrećemo list i idemo u ekonomski prosperitet bez ikakvog pardona. (O)živela ekonomija! ...
Piše: Mihailo Medenica
Šta sad, odnosno za koju nedelju: sedne čovek za računar, naruči šta mu treba od dokumenata/papirologije i sličnog, i čeka da sve to lepo pouzećem stigne na kućnu adresu?! Gde je čar u svemu tome?! Gde je ona lepota iščekivanja hoćete li uopšte stići na red do kraja radnog vremena, gde je, bre, socijalni aspekt u svemu tome? ...
Piše: Mitko Arnaudov
Na Zapadnom Balkanu ništa novo! Ekonomski razvoj u političkim izlaganjima predstavlja imperativ, no jedna mudrost ostaje upamćena: neka dela govore ...
Piše: Miša Brkić
Za neki dan, od 1. juna, građani Srbije osetiće jednu ali neobično vrednu blagodet koju već godinama uživaju građani država članica Evropske unije. Na prvi pogled teško je dokučiti da se ta evropska blagodet za građane Srbije krije iza početka primene Zakona o opštem upravnom postupku ...
Piše: Prof. dr Miodrag Zec
Od objavljivanja fundamentalnog dela Adama Smita Bogatstvo naroda 1776, čime je utemeljena ekonomska nauka kao samostalna disciplina, traju akademske, političke i javne rasprave o prirodi i uzrocima bogatstva naroda ...
Piše: prof. dr Miodrag Zec
Država je najsloženiji civilizacijski proizvod jednog društva u kom su operacionalizovane ključne druš- tvene vrednosti i uobličen jasan i funkcionalan ram u okviru kojeg se odvija društveni život. Na vertikali pojedinac-preduzeće-država mnoštvo konflikata se prevazilazi putem kodi- fikovanih procedura i kroz institucije ...
Piše: prof. dr Tanja Miščević
Šezdeset godina postojanja međunarodne institucije nije nimalo zanemarljiva godišnjica, posebno kad se radi o takvom vidu povezivanja država kao što je slučaj sa EU, koje je tokom decenija postajalo sve dublje, a Unija postajala sve brojnija ...