Dobro došli na web portal SRPSKA EKONOMIJA
81 do 90 od 113
Piše: prof. dr Miodrag Zec
Rashodna strana budžeta govori o sistemu vrednosti u društvu, bez obzira na verbalna zalaganja. Ključni izdatak je vraćanje dugova iz prošlosti, čime se jasno pokazuje stepen trošenja budućnosti ...
Piše: Prof. dr Nikola Samardžić
Srpska poslovna kultura razvijala se, pretežno tavoreći, na marginama modernizacijskih procesa u koje se pre pola milenijuma uključio i Martin Luter, kad se potencijalno zainteresovanom delu nemačke javnosti obratio traktatom 95 teza protiv prodaje oproštajnica ...
Piše: prof. dr Miodrag Zec
Nagle promene u kretanju kapitala i povlačenje dovode do juriša na devizni kurs, kolapsa cena nekretnina i ostale imovine, pada deviznih rezervi i izostanka refinansiranja ...
Piše: prof. dr Miodrag Zec
Misija MMF je u poslednjem srpskom aranžmanu naišla na veliku empatiju svih delova establišmenta, uključujući levičare u Vladi ...
Piše: Mihailo Medenica
Srbin štedi, i to na najneverovatnije načine! Uglavnom apstraktno, provizorno i tuđe, ali štedi ...
Piše: prof. dr Miodrag Zec
Tranzicija iz socijalizma u kapitalizam pokazala se kao mnogo komplikovanija i sporija nego što je većina kreatora, a pogotovu učesnika, očekivala. To se prevashodno odnosi na bivše jugoslovenske republike, koje su baštinile meki tržišni socijalizam i socijalističko samoupravljanje i sa visine gledale na istočne komunističke susede ...
Piše: prof. dr Nikola Samardžić
Zapadnobalkanske države bi se mogle naći na prekretnici – za sobom ostaviti politička sporenja i krenuti putem ekonomske saradnje. Carinska unija doprinela bi rastu vrednosti nekretnina, sektora usluga i infrastrukture, koji su tradicionalno privlačni zbog političke i ekonomske stabilnosti i niskog poverenja i u državne institucije i u privatna preduzeća ...
Piše: prof. dr Miodrag Zec
Svetsko bogatstvo danas je pretežno koncentrisano u zemljama koje nemaju izrazito vrednih prirodnih resursa. Očigledno je da su kod njih društveni sistem i uređena država ključne razvojne poluge. Ekonomskom, vojnom i političkom snagom one ostatku sveta nameću poredak koji i dalje produbljuje nejednakosti. Trend produbljivanja nejednakosti dešava se i unutar nacionalnih država ...
Piše: prof. dr Tanja Miščević
Uplate Republike Srbije u budžet EU oslabiće našu fiskalnu poziciju ukoliko transferi koje ćemo primati iz budžeta, po osnovu rezultata pregovora u drugim poglavljima, budu niži od iznosa uplata u budžet Unije. Iz tog razloga, Srbija će tražiti primenu korektivnih mera u prelaznom periodu nakon pristupanja ...
Piše: prof. dr Nikola Samardžić
Očuvanje javnih preduzeća u državnom vlasništvu nije samo tačka na kojoj je zaustavljena tranzicija. Njihova uloga i budućnost biće najosetljivija tema predstojećih gradskih izbora ...