Dobro došli na web portal SRPSKA EKONOMIJA
81 do 90 od 111
Piše: prof. dr Miodrag Zec
Nagle promene u kretanju kapitala i povlačenje dovode do juriša na devizni kurs, kolapsa cena nekretnina i ostale imovine, pada deviznih rezervi i izostanka refinansiranja ...
Piše: prof. dr Miodrag Zec
Misija MMF je u poslednjem srpskom aranžmanu naišla na veliku empatiju svih delova establišmenta, uključujući levičare u Vladi ...
Piše: Mihailo Medenica
Srbin štedi, i to na najneverovatnije načine! Uglavnom apstraktno, provizorno i tuđe, ali štedi ...
Piše: prof. dr Miodrag Zec
Tranzicija iz socijalizma u kapitalizam pokazala se kao mnogo komplikovanija i sporija nego što je većina kreatora, a pogotovu učesnika, očekivala. To se prevashodno odnosi na bivše jugoslovenske republike, koje su baštinile meki tržišni socijalizam i socijalističko samoupravljanje i sa visine gledale na istočne komunističke susede ...
Piše: prof. dr Nikola Samardžić
Zapadnobalkanske države bi se mogle naći na prekretnici – za sobom ostaviti politička sporenja i krenuti putem ekonomske saradnje. Carinska unija doprinela bi rastu vrednosti nekretnina, sektora usluga i infrastrukture, koji su tradicionalno privlačni zbog političke i ekonomske stabilnosti i niskog poverenja i u državne institucije i u privatna preduzeća ...
Piše: prof. dr Miodrag Zec
Svetsko bogatstvo danas je pretežno koncentrisano u zemljama koje nemaju izrazito vrednih prirodnih resursa. Očigledno je da su kod njih društveni sistem i uređena država ključne razvojne poluge. Ekonomskom, vojnom i političkom snagom one ostatku sveta nameću poredak koji i dalje produbljuje nejednakosti. Trend produbljivanja nejednakosti dešava se i unutar nacionalnih država ...
Piše: prof. dr Tanja Miščević
Uplate Republike Srbije u budžet EU oslabiće našu fiskalnu poziciju ukoliko transferi koje ćemo primati iz budžeta, po osnovu rezultata pregovora u drugim poglavljima, budu niži od iznosa uplata u budžet Unije. Iz tog razloga, Srbija će tražiti primenu korektivnih mera u prelaznom periodu nakon pristupanja ...
Piše: prof. dr Nikola Samardžić
Očuvanje javnih preduzeća u državnom vlasništvu nije samo tačka na kojoj je zaustavljena tranzicija. Njihova uloga i budućnost biće najosetljivija tema predstojećih gradskih izbora ...
Piše: Mitko Arnaudov
Da li će železnička infrastruktura značiti globalno povezivanje Zapadnog Balkana ili ponovno dokazivanje naše marginalizovanosti, umnogome će zavisiti ne od kineskih kredita, već od politike koju vode lokalni očevi nacija ...
Piše: prof. dr Miodrag Zec
Kao što klima predodređuje strukturu i funkcionisanje biljnog i životinjskog sveta, tako sistem društvenih vrednosti i karakter privrednog sistema određuju ponašanje pojedinaca i preduzeća, njihovo stvaranje, rast i održavanje ...