Dobro došli na web portal SRPSKA EKONOMIJA

NAJNOVIJE VESTI

AKTUELNO

Ćutanje uprave prelazi u istoriju

Ćutanje uprave prelazi u istoriju

Pravo je građana da traži i dobije informacije od javnog značaja, a obaveza vlasti da ih pruži. Obavezu izrade i objavljivanja informatora o svom radu ima, po nekim procenama oko četrnaest do petnaest hiljada organa vlasti. O tome za Srpsku ekonomiju govori Milan Marinović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ...
Dobra klima za ulaganje – investicija za budućnost

Dobra klima za ulaganje – investicija za budućnost

Od 2000-2015. Srbija je pretrpela štete od preko 5 milijardi evra usled elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa i to najviše u sektorima poljoprivreda, vode, šumarstvo, ali i biodiverzitet i zdravlje. Srbija bi trebalo da do 2040. ima najmanje 40% energije dobijene iz obnovljivih izvora i više od 50% do 2050. ...
Uticaj rudarstva na tropske šume

Uticaj rudarstva na tropske šume

Rastuća potražnja za mineralima i njihova eksploatacija ubrzavaju krčenje šuma širom sveta, a posebno su ugrožene tropske šume. Danas se dvostruko više sirovina izvlači iz svetskih rudnika u odnosu na 2000. godinu. U periodu od 2000. do 2019. godine rudarstvo je direktno odgovorno za gubitak 3.264 kvadratna kilometra tropskih šuma ...

REGION

Nakon što su lavovi dobili novi stenoviti pejzaž, zoološki vrt u Beču je restrukturirao i modernizovao objekat za geparde, najbrže sisare na svetu i mogu da dostignu brzinu do 90 kilometara na čas. Velike mačke su veoma ugrožene u divljini, pa su deo Evropskog programa za ugrožene vrste u koji je uključen i zoološki vrt Šenbrun ...

SVET

Od Drugog svetskog rata politika u industrijskim zemljama je imala za cilj povećanje proizvodnje i industrijalizacije u uzgoju stoke, a prvi cilj zajedničke poljoprivredne politike EU je bio povećanje produktivnosti. Zemlje članice OECD godišnje izdvajaju 52 milijarde dolara za podršku proizvodnji stočne hrane i proizvoda životinjskog porekla ...

BIZNIS I FINANSIJE

Prema međunarodnim kriterijumima, pismenim se smatra svako ko je završio više od tri razreda osnovne škole. Tako posmatrano, Srbija je na poslednjem popisu 2011. imala manje od dva odsto nepismenih stanovnika. Međutim, u poslednjih nekoliko godina sve više se govori o funkcionalnoj pismenosti ...

INTERVJU

Da li su u periodu dok je bio na vlasti Josip Broz Tito, Službe bile jedinstvene, odnosno kada su počela previranja i odvajanja po republičkom modelu.Ovo su samo neka od pitanja kojim se u svojoj knjizi „Službe bezbednosti Jugoslavije – od Brionskog plenuma do raspada države bavio dr Radojica Lazić, profesor Fakulteta za diplomatiju i bezbednost ...

KOLUMNA

Pol Luji u svom detaljnom osvrtu na Balkan primećuje da tadašnja balkanska trvenja svakako imaju dinastičke, verske i nacionalne uzroke. Međutim, za francuskog publicistu oni nisu presudni. U njegovim očima, svi nabrojani uzroci padaju u drugi plan pred geografijom i ulogom koju ona ima u kapitalističkoj podeli karata ...

Jesen u Botaničkoj bašti