Dobro došli na web portal SRPSKA EKONOMIJA
51 do 60 od 97
Piše: prof. dr Nikola Samardžić
Paktiranje s Kinom i Rusijom za Srbiju je postalo protivteža potrebi da se politički i ekonomski reformiše, da poštuje evropske slobode i ljudska prava, da izgradi nove finansijske institucije i sruši barijere prema susedima ...
Piše: Nikola Samardžić
Novi talas političke regresije nastupio je odbijanjem vlasti da se suoče sa suštinskim pitanjima bliske i dalje budućnosti: statusom Kosova, siromaštvom, integracijom sa susedima i Evropom. Sva navedena pitanja podvedena su u kontekst sukoba s opozicijom koja rukovodi građanskim protestima ...
Piše: Miljenko Jergović
Nije problem u onih nekoliko mladića s teleskopskim palicama i noževima, huligana i možebitnih neonacista i mladih ustaša, koji su napali vaterpoliste Crvene zvezde dok su na splitskoj rivi u miru subotnjeg podneva sjedili ispred kafića. Takvi stasavaju diljem Europe i svijeta, u Siriji i Iraku osnivaju Islamsku državu, te stranim novinarima i humanitarcima odsijecaju glave, u Njemačkoj presreću migrante ...
Piše: Nikola Samardžić
Vakcine, GMO, MHE... dokle? Nakon promene vlasti 2012. krenule su opomene da se država i društvo „vraćaju u devedesete” ...
Piše: prof. dr Nikola Samarđić
I Vlada i društvo i dalje se kreću u skučenom ekonomskom i političkom prostoru čije su granice, na jednoj strani, u nužnom realizmu ...
Piše: prof. dr Nikola Samarđić
Srbija i BiH i dalje spadaju u najsiromašnije evropske države, s niskim prosečnim primanjima, još nižim ekonomskim optimizmom i visokim stopama ekonomske emigracije ...
Piše: prof. dr Nikola Samarđić
Finansijska konsolidacija i privlačenje stranih investitora vidljivi su pozitivni rezultati vlada i predsednika od 2012, ali su u sve dubljoj senci otpora, i vlasti i opozicije i javnosti, otvaranju tržišta, liberalizaciji ekonomije, ukidanju granica sa susedima i privatizaciji javnih preduzeća ...
Piše: prof. dr Nikola Samardžić
Suština je u odnosu Vlade prema telima nadležnim za njen rad, a to su Narodna skupština i Evropska komisija. Bez ulaženja u detalje ovom prilikom, moja ocena podudarna je s ocenama evropskih institucija ...
Piše: prof. dr Miodrag Zec
Misterija tranzicije predugo traje jer ne postoji jasan konsenzus o tome kakvu državu i društvo želimo ...
Piše: prof. dr Miodrag Zec
Cilj racionalne ekonomije su prihodi (tokovi) koji obezbeđuju ravnotežu interesa pojedinaca, preduzeća i države ...