Dobro došli na web portal SRPSKA EKONOMIJA
41 do 50 od 580
Srpska ekonomija
Od 2000-2015. Srbija je pretrpela štete od preko 5 milijardi evra usled elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa i to najviše u sektorima poljoprivreda, vode, šumarstvo, ali i biodiverzitet i zdravlje. Srbija bi trebalo da do 2040. ima najmanje 40% energije dobijene iz obnovljivih izvora i više od 50% do 2050. ...
Srpska ekonomija
Prema međunarodnim kriterijumima, pismenim se smatra svako ko je završio više od tri razreda osnovne škole. Tako posmatrano, Srbija je na poslednjem popisu 2011. imala manje od dva odsto nepismenih stanovnika. Međutim, u poslednjih nekoliko godina sve više se govori o funkcionalnoj pismenosti ...
Srpska ekonomija
Da bi ste pomogli deci da razviju odgovoran odnos prema novcu pošaljite ih u kupovinu, dajte im džeparac, naučite ih da štede, dajte im svoj primer, objasnite im kako funkcioniše plaćanje karticama i kako se kupuje putem interneta, pomozite im da osete slast zarađenog novca ...
Srpska ekonomija
Čak 99,7 posto građana se slažu da je upotreba jednokratne plastike problematična po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za uvođenje depozitnog sistema uz novčanu naknadu oporezivanje plastike koja ne može da se reciklira ili ponovo upotrebi i oštriju kaznenu politiku je skoro 95% ispitanika ...
Srpska ekonomija
Ukupan obim novčanih sredstava na tržištu nepokretnosti u Republici Srbiji u drugom kvartalu 2022. godine iznosio je 2 milijarde evra, što predstavlja povećanje od 27,5% u odnosu na isti kvartal 2021. godine. Ukupan broj kupoprodaja na tržištu nepokretnosti bio je 35.939, što je za 1%  više nego u drugom kvartalu 2021. godine ...
Srpska ekonomija
Upotreba najsavremenijih oblika plaćanja u našoj zemlji nastavlja da raste i u drugom tromesečju 2022. godine. O tome govori i podatak da je na kraju drugog tromesečja ugovorenu uslugu elektronskog bankarstva imalo 3.624.525 korisnika (fizička i pravna lica i preduzetnici) ...
Srpska ekonomija
Kada se posmatra kretanje štednje u poslednjih deset godina, dinarska štednja je povećana gotovo pet puta i krajem juna 2022. godine dostigla je 85,9 milijardi dinara. I devizna štednja raste u poslednjih deset godina, sa 7,9 milijardi evra polovinom 2012. godine na 13,2 milijarde evra polovinom 2022. godine ...
Srpska ekonomija
U Srbiji smo u prethodnih deset godina pokazali da znamo kako se zemlja stabilizuje, jača i razvija. Za naredni period to znači nastavak dobrih politika, timski rad i proaktivno delovanje u cilju očuvanja stabilnosti, jačanja osnova rasta i upravljanja rizicima, koji postaju sve kompleksniji”, rekla je guverner NBS Jorgovanka Tabaković ...
Srpska ekonomija
Iako su iza nas dve pandemijske godine i ponovo su prisutni poremećaji na globalnom tržištu usled ratnih sukoba, dug period u kojem je realno očekivati beg privrede u sivu zonu u pokušaju preživljavanja nije uticao na stavove domaćih privrednika koji većinom smatraju da je siva ekonomija u Srbiji u poslednjih pet godina ostala na istom nivou ili da čak pada ...
Pišu: Maša Stojiljković, Katarina Matić
Od ekonomskih posledica po izdavanje nekretnina, zapošljavanja studenata koji žele da pametno iskoriste vreme, do direktnih posledica po kvalitet nastave, kvalitet samih predavanja, ali i psihičko zdravlje omladine - sve to je sa sobom donela korona ...