Dobro došli na web portal SRPSKA EKONOMIJA
51 do 60 od 585
Srpska ekonomija
Upotreba najsavremenijih oblika plaćanja u našoj zemlji nastavlja da raste i u drugom tromesečju 2022. godine. O tome govori i podatak da je na kraju drugog tromesečja ugovorenu uslugu elektronskog bankarstva imalo 3.624.525 korisnika (fizička i pravna lica i preduzetnici) ...
Srpska ekonomija
Kada se posmatra kretanje štednje u poslednjih deset godina, dinarska štednja je povećana gotovo pet puta i krajem juna 2022. godine dostigla je 85,9 milijardi dinara. I devizna štednja raste u poslednjih deset godina, sa 7,9 milijardi evra polovinom 2012. godine na 13,2 milijarde evra polovinom 2022. godine ...
Srpska ekonomija
U Srbiji smo u prethodnih deset godina pokazali da znamo kako se zemlja stabilizuje, jača i razvija. Za naredni period to znači nastavak dobrih politika, timski rad i proaktivno delovanje u cilju očuvanja stabilnosti, jačanja osnova rasta i upravljanja rizicima, koji postaju sve kompleksniji”, rekla je guverner NBS Jorgovanka Tabaković ...
Srpska ekonomija
Iako su iza nas dve pandemijske godine i ponovo su prisutni poremećaji na globalnom tržištu usled ratnih sukoba, dug period u kojem je realno očekivati beg privrede u sivu zonu u pokušaju preživljavanja nije uticao na stavove domaćih privrednika koji većinom smatraju da je siva ekonomija u Srbiji u poslednjih pet godina ostala na istom nivou ili da čak pada ...
Pišu: Maša Stojiljković, Katarina Matić
Od ekonomskih posledica po izdavanje nekretnina, zapošljavanja studenata koji žele da pametno iskoriste vreme, do direktnih posledica po kvalitet nastave, kvalitet samih predavanja, ali i psihičko zdravlje omladine - sve to je sa sobom donela korona ...
Srpska ekonomija
Kada planirate odmor, plaćanje putovanja i smeštaja uglavnom je jednostavno – ali mnogo je teže utvrditi koliko ćete potrošiti na kupovinu dok ste tamo i kako ćete podizati gotovinu. Možda ćete moći da koristite kreditnu karticu za plaćanje večere u restoranu, ali šta je sa kupovinom voća kod uličnog prodavca? ...
Srpska ekonomija
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da poveća referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na nivo od 2,75%. Istovremeno, stopa na kreditne olakšice iznosi 3,75%, a stopa na depozitne olakšice 1,75%. Donošenjem te odluke očuvan je kontinuitet u aktuelnom procesu zaoštravanja monetarnih uslova ...
Srpska ekonomija
Osam modula obuke za zaposlene na poslovima upravljanja otpadom predato je na akreditaciju Agenciji za kvalifikacije. Stručnjaci predviđaju da će do kraja 2030. godine u Srbiji biti otvoreno novih 20.000 radnih mesta u oblasti zelenih poslova, te je neophodno pratiti trendove i usaglasiti obrazovni sistem sa njima ...
Srpska ekonomija
Svaki put kada kod kuće koristimo kozmetiku, dezodoranse, deterdžente, omekšivače ili sredstava za čišćenje, u vazduh koji neposredno udišemo smo otpustili i lakoisparljiva organska jedinjenja (VOC). Procena je da ovih jedinjenja ima u oko 1.000 proizvoda ...
Pišu: Aleksandra Nikodijević i Jovana Milešev
Od svih vrsta sramote, i dan danas jedna se kotira drugačije od drugih, a to je siromaštvo. Siromaštvo je postalo problem pojedinaca, a oduvek je trebalo biti problem države. Država na osnovu članova porodice, primanja i (ne)mogućnosti samostalnog zarađivanja, građanima pruža određenu sumu novca, kako bi im olakšali život i pokrili troškove osnovnih potreba ...