Dobro došli na web portal SRPSKA EKONOMIJA
51 do 60 od 580
Srpska ekonomija
Kada planirate odmor, plaćanje putovanja i smeštaja uglavnom je jednostavno – ali mnogo je teže utvrditi koliko ćete potrošiti na kupovinu dok ste tamo i kako ćete podizati gotovinu. Možda ćete moći da koristite kreditnu karticu za plaćanje večere u restoranu, ali šta je sa kupovinom voća kod uličnog prodavca? ...
Srpska ekonomija
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da poveća referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na nivo od 2,75%. Istovremeno, stopa na kreditne olakšice iznosi 3,75%, a stopa na depozitne olakšice 1,75%. Donošenjem te odluke očuvan je kontinuitet u aktuelnom procesu zaoštravanja monetarnih uslova ...
Srpska ekonomija
Osam modula obuke za zaposlene na poslovima upravljanja otpadom predato je na akreditaciju Agenciji za kvalifikacije. Stručnjaci predviđaju da će do kraja 2030. godine u Srbiji biti otvoreno novih 20.000 radnih mesta u oblasti zelenih poslova, te je neophodno pratiti trendove i usaglasiti obrazovni sistem sa njima ...
Srpska ekonomija
Svaki put kada kod kuće koristimo kozmetiku, dezodoranse, deterdžente, omekšivače ili sredstava za čišćenje, u vazduh koji neposredno udišemo smo otpustili i lakoisparljiva organska jedinjenja (VOC). Procena je da ovih jedinjenja ima u oko 1.000 proizvoda ...
Pišu: Aleksandra Nikodijević i Jovana Milešev
Od svih vrsta sramote, i dan danas jedna se kotira drugačije od drugih, a to je siromaštvo. Siromaštvo je postalo problem pojedinaca, a oduvek je trebalo biti problem države. Država na osnovu članova porodice, primanja i (ne)mogućnosti samostalnog zarađivanja, građanima pruža određenu sumu novca, kako bi im olakšali život i pokrili troškove osnovnih potreba ...
Pišu: Ana Stojmenović i Jelena Čolović
U Srbiji je samo jedan odsto Roma steklo visoko obrazovanje, dok kod opšteg stanovništva ta stopa dostiže 23 odsto, pokazuju podaci Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Na putu do fakulteta Rome čekaju brojne prepreke, od siromaštva, preko diskriminacije, do maloletničkih brakova ...
Srpska ekonomija
Od ukupnog broja dece u Srbiji, koje je prema podacima iz 2020. godine bio skoro 1.2 miliona, čak 25,8% se nalazi na evidenciji Centara za socijalni rad. Ovako visok procenat zastupljenosti dece u sistemu socijalne zaštite ukazuje da su deca najranjivija kategorija stanovnika u Srbiji ...
Srpska ekonomija
Studiranje je, kažu, najlepši period života. Druženje, usponi i padovi, ocene i mnoštvo predispitnih obaveza koje se uglavnom rade u poslednji čas. Postavlja se pitanje, da li je moguće u to uklopiti i roditeljstvo? Kako se prema studentima-roditeljima ophode institucije? ...
Pišu: Ivana Stamenković, Milena Mladenović
Zbog „rupa“ u Zakonu o finansijskoj podršci porodici s decom, Zakonu o zdravstvenom osiguranju i Zakonu o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje, mamama preduzetnicama u Srbiji oduzeta su neka od osnovnih prava koje imaju žene zaposlene na drugim mestima, zaključak je udruženja i samih preduzetnica ...
Srpska ekonomija
Povodom uspešne izrade Nacrta Vodonične strategije Republike Srbije, na Mašinskom fakultetu je organizovana Konferencija na kojoj je predstavljen dokument, kao i pravci daljeg delovanja u ovoj perspektivnoj energetskoj oblasti ...