Dobro došli na web portal SRPSKA EKONOMIJA
1 do 10 od 309
Piše: Vesna Zdravković
Ni korona neke Beograđane nije mogla da spreči da uplove u bračne vode. U Beogradu su radile sve matične službe. Bilo je 100 venčanja. Nemanja Đurović je zamenik matičara matičnog područja Zvezdara. Tim poslom se bavi 14 godina. Za njega je rad u vreme epidemije bio nešto novo, potpuno drugačije. Mera zaštite svi su se pridržavali. Na venčanju su bili pristuni samo mladenci i svedoci ...
Piše: Vesna Zdravković
Nekada je bilo da od pomisli na odlazak u katastar zaboli glava. Danas se posao brzo, lako, jednostavno završava elektronskim putem sajta Republičkog geodetskog zavoda. Posle državnih institucija, javnih beležnika, lokalnih samouprava, komunalnih preduzeća, katastarska služba u digitalnoj formi dostupna je i licenciranim geodetskim organizacijama ...
Piše: Vesna Zdravković
Uvek je novac u celoj Evropi, pa i kod nas mogao da se falsifikuje. Tu postoje dva momenta. Prvi je donošenje Dušanovog zakonika. Car Dušan je zbog ogromne monetarne ekspanzije i velikog bogatstva koje je kovanje novca donosilo vladaru propisao stroge kazne. Za to vreme bile su najstrožije kazne u Evropi. Zbog pojave falsifikata spaljivala su se sela, a falsifikatori su bili osuđvani na smrt. Drugi momenat je iz vremena despota Stefana Lazarevića ...
GIZ
Stopa ulaganja u IT sektor po glavi stanovnika prelazi 80, sa tendencijom rasta na 150 evra do 2025. godine. IT sektor prepoznat kao oblast sa najvećim potencijalom za razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća. Novi Sad, Beograd, Kragujevac i Niš najrazvijeniji IT centri u Srbiji, slede Subotica i Zrenjanin ...
Piše: Vesna Zdravković
Srpski srednjovekovni novac kovan je uglavnom od srebra, u znatno manjem obimu od bakra. Tadašnja Srbija, za razliku od drugih evropskih zemalja imala je čak 35 rudnika srebra.I dok su se, na pirmer u Italiji kovnice gasile, jer nije bilo srebra, u Srbiji ga je bilo u tolikim količinama da su se od tog plemenitog metala, pored novca još kovali pribor za jelo, skupoceni nakit i neki drugi predmeti ...
Piše: Vesna Zdravković
Tokom epidemije COVID – 19 pune ruke posla imale su i babice. „Mudre žene“ u Francuskoj, u Japanu „Žene koje masiraju“, u srednjem veku „božje sestre“, u Engleskoj su njihov posao izjednačavali sa naukom i umetnošću. Kako je to biti osoba koja prva svakoj trudnici uliva veliko poverenje i daje snagu i podstrek i koja kad preseče pupčanu vrpcu prva prihvati novi život? ...
Piše: Nenad Šijaković, mr elektrotehničkih nauka
Pobeda je u humanizmu i deljenju, empatiji i filantropiji, u božjim vrednostima po kojima je živeo Nikola Tesla. Samo njegovo shvatanje fizike i opšte, univerzalne, dopunjene fizičke teorije svega, preciznije – dopunjene Maksvelove talasne jednačine u ovom slučaju, moglo bi da obuhvati vidljivi materijalni i duhovni svet koji osećamo ali ne vidimo ...
Piše: Vesna Zdravković
Srpska država doživela je ekspanziju u doba Nemanjića, a vrh novčarstva je dostignut za vreme vladavine cara Dušana. Tada je novac kovan u velikim količinama, uvode se nove novčane vrste, kao i brojni monetarni tipovi. Naš novac izlazi van granica srpske srednjovekovne države. Taj uspon srpskog novčarstva trajao je dok je trajalo i carstvo ...
Piše: Vesna Zdravković
Vavilonci, Asirci, Egipćani, Grci imali su neka znanja o merenju koja su koristili za praktična premeravanja zemljišta. Kao početak razvoja geodetske delatnosti u Srbiji uzima se 1837. godina kada je knjaz Miloš Obrenović pokrenuo pitanje premera i klasiranja zemljišta ...
Piše: Vesna Zdravković
Na neki način, vrtić je druga kuća za decu, a vaspitači su i spona između ustanove, dece i roditelja. Da bi osoba koja se bavi vaspitno-obrazovnim radom sa predškolcima bila zadovoljna i uspešna potrebno je mnogo ljubavi, usavršavanja, osluškivanja i razumevanja dečjih potreba ...