Dobro došli na web portal SRPSKA EKONOMIJA

Neophodan rad na razvijanju kulture mira, tolerancije i nenasilja

Obeležavanje Međunarodnog dana nenasilja
Foto: Sajt Vlade Srbije
Srpska ekonomija

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog saopštilo je povodom Međunarodnog dana nenasilja, da je neophodan stalan rad na razvijanju kulture mira, tolerancije, razumevanja i nenasilja.

U saopštenju se navodi da je borba protiv siromaštva preduslov za unapređenje položaja grupa koje su u povećanom riziku od diskriminacije, kao i za poboljšanje položaja žena.

Poseban izazov u današnjem društvu predstavlja borba protiv govora mržnje, koji se javlja uživo i u pisanom obliku, kao i u tradicionalnim i elektronskim medijima, uključujući i društvene mreže.

Govor mržnje podrazumeva upotrebu reči koje diskriminišu i etiketiraju određene ranjive grupe u društvu i njime se ne doprinosi debati u demokratskom društvu, već se, naprotiv, ograničava sloboda izražavanja i podstiče mržnja i stvara nebezbedno okruženje za pripadnike osetljivih grupa.

Potreba za uspostavljanjem pravde, mira i napretka je stalno prisutna i ne prestaje da bude aktuelna ni u današnjem svetu i društvu.

Međunarodni dan nenasilja obeležava se 2. oktobra, u čast rođenja Mahatme Gandija, borca protiv represije, nepravde i mržnje, tvorca filozofije nenasilnog otpora, u čijem je korenu ideja da je u cilju postizanja mirnog društva, svaki pokušaj upotrebe nasilja neracionalan.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog podseća na to da se Zakonom o zabrani diskriminacije zabranjuje izražavanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva, i to u javnim glasilima i drugim publikacijama, na skupovima i mestima dostupnim javnosti, ispisivanjem i prikazivanjem poruka ili simbola i na drugi način.

Osim toga, kako se dodaje, Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije sadrži meru koja se odnosi na unapređenje mehanizma za suzbijanje i sprečavanje govora mržnje.

Ministarstvo podseća i na to da je izradilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije i Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti, kao i predloge strategija za prevenciju i zaštitu od diskriminacije, za rodnu ravnopravnost i za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, sve sa pratećim akcionim planovima.

Osnivanjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog uveden je mehanizam društvenog dijaloga kao alata demokratije koji omogućava da se uključivanjem različitih aktera društvene zajednice, polazeći od načela poštovanja i uvažavanja drugačijeg mišljenja, zajednički sagledaju i razumeju drugačija iskustva i znanja, kao i da se postave i predlože, bez isključivosti, pitanja čije je rešavanje od interesa za sve građane Republike Srbije.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima ove godine obeležava 75 godina od usvajanja na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, dodaje se u saopštenju.

Ostali naslovi

Bečki božićni vašar među najboljim na svetu
Srpska ekonomija
Sa svojom jedinstvenom atmosferom, prazničnim osvetljenjem na trgu ispred gradske većnice, glavni bečki božićni vašar ušao je u aktuelni rejting prestižnog poslovnog časopisa „Fajnenšl tajms“. Beč predstavlja grad-pionir gde je prvobitno počeo da se organizuje božićni vašar nalik današnjem. Vojvoda Albreht I. je 1296. godine pokrenuo prvi takav vašar u decembru
U toku izgradnja transfer-stanice u Mladenovcu
Srpska ekonomija
Grad Beograd, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Lokalnim planom upravljanja otpadom grada Beograda 2021–2030. definisao je izgradnju četiri transfer-stanice sa centrima za sakupljanje otpada na teritoriji grada Beograda radi unapređenja sistema sakupljanja otpada, proširenja ukupnog obima sakupljanja i uspostavljanja sistema odvojenog sakupljanja, ponovnog korišćenja i reciklaže otpada
Radionica Korporativne zelene obveznice u Republici Srbiji – prezentacija Studije izvodljivosti
Srpska ekonomija
Korporativne zelene obveznice su vrsta dužničkih instrumenata koje kompanije izdaju kako bi privukle sredstva za finansiranje ili refinansiranje projekata sa pozitivnim uticajem na životnu sredinu, kao što su obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost i sl
Podrška mladima
Srpska ekonomija
Fondacija Ana i Vlade Divac je potpisala ugovore sa 11 neformanlih grupa mladih iz Prokuplja kojima će biti pružana podrška u okviru projekta Omladinski fondovi
Nagrade za najbolje prevode sa francuskog na srpski
Srpska ekonomija
Poslednjeg dana novembra 2023, u Francuskom institutu u Beogradu, priređena je svečana dodela nagrada za najbolje prevode sa francuskog na srpski, objavljene prošle godine
Beč vežbao za slučaj dužeg nestanka struje
Srpska ekonomija
Krizni štab Grada Beča nedavno je obavio vežbu na kojoj je simulirano dopunjavanje goriva ustanovama za hitne intervencije i drugim važnim organizacijama kritične infrastrukture za slučaj dužeg prekida električne energije. Početna situacija pretpostavljala je nagli regionalni nestanak struje. Pošlo se od toga da će nestašica struje trajati 72 sata
Zaustavljanje femicida zahteva zajednički napor svih sektora društva
Srpska ekonomija
Kampanja ,,Stop femicidu'' ima za cilj podizanje svesti o štetnosti pojave femicida u društvu, i mobiliše sve organe javne vlasti, organizacije civilnog društva i druge aktere u primeni politike Vlade Republike Srbije ka nultoj toleranciji prema nasilju
Pokrenut Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u Aranđelovcu
Srpska ekonomija
Fondacija Ana i Vlade Divac, Opština Aranđelovac i Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, pokrenuli su Fond za podsticaj razvoja poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u Aranđelovcu. Osnivanje ovog fonda podržao je Projekat „Velika mala privreda“ koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi ACDI/VOCA
Više od 4,7 miliona dinara za Narodne kuhinje Crvenog krsta Srbije
Srpska ekonomija
Black Friday je i ove godine dobio drugačije i humano značenje u dm drogerijama, zahvaljujući jedinstvenoj inicijativi Giving Friday. Ove godine dm donira 4.782.946,00 dinara Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije
Uspešna primena reformi u katastru: Odlični rezultati uprkos kritikama
Srpska ekonomija
Republički geodetski zavod želi da podeli sa građanima nekoliko značajnih rezultata koji su pokazali da je novi sistem upisa starih isprava u katastar u skladu sa potrebama i navikama građana