Dobro došli na web portal SRPSKA EKONOMIJA

Zaustavljanje femicida zahteva zajednički napor svih sektora društva

Kragujevac
Foto: Za GIZ Velibor Ćirić
Srpska ekonomija

Podaci Ujedinjenih nacija govore da je svaka treća žena u svetu , tokom života, doživela fizičko ili seksualno nasilje, a u periodu od januara do jula 2023. u Srbiji su registrovana 27 slučaja femicida, saopšteno je na panel diskusiji koja je povodom kampanje ,,Stop femicidu'' Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog realizovalo u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje ,,Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji'', a koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Kampanja ,,Stop femicidu'' ima za cilj podizanje svesti o štetnosti pojave femicida u društvu, i mobiliše sve organe javne vlasti, organizacije civilnog društva i druge aktere u primeni politike Vlade Republike Srbije ka nultoj toleranciji prema nasilju.

- Republika Srbija je uradila toliko toga poput izmena i dopuna Krivičnog zakonika, zatim Zakon sprečavanja nasilja u porodici, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije i Zakon o rodnoj ravnopravnosti. Međutim, nasilje se i dalje dešava. Dešava se oko nas i može svima da se desi. Svako od nas poznaje osobu koja je doživela određeni vid nasilja.  Zato je zadatak svih nas da ne okrećemo glavu i da kažemo: ,,To se ne dešava'' – istakla je Nina Mitić, pomoćnica ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Femicid je složen fenomen koji je raširen širom sveta i ne poznaje granice, rasu, klase, kulturu, tradiciju, religiju i upravo zbog toga zahteva zajednički napor svih sektora društva, Vlade, organizacija civilnog društva, privatnog sektora i pojedinaca. Za prevenciju i suzbijanje femicida važni su kontinuirani zajednički programi i napori koji se ulažu kako bi se slučajevi nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja prema ženama sprečili i rešavali.

- Kampanja ,,Stop femicidu'' treba da probudi i podstakne građane da prepoznaju i prijave nasilje nad ženama kako bi se sprečili potencijalno tragični ishodi. Za poslednjih deset godina, u Srbiji je ubijeno 300 žena. Nasilje nad ženama može biti verbalno, psihičko, fizičko, seksualno, ekonomsko i može se desiti svakoj ženi i ne predstavlja posledicu njenog ponašanja. Femicid je mimo tradicionalnih vrednosti našeg naroda i zato mora biti zakonski sankcionisan i osuđen od strane svih građana. Zbog svega navedenog smatramo da je neophodno raditi na promeni klime, jačanju institucija i multi-sektorkoj saradnji – izjavio je Miroslav Petrašinović, član  Privremenog organa Grada Kragujevca.

Kada je reč o mehanizmima za prevenciju nasilja i njihovo procesuiranje, prisutni su se složili da je Srbija napredovala. Takođe, istaknuta je važnost postojanja i učestvovanja organizacija civilnog društva koje intenzivno rade na ovoj temi. 

- Grad Kragujevac je uradio mnogo toga u segmentu usvajanja strateških dokumenata koji služe kao temelj za dalje akcije i promene. Važno je napomenuti da smo usvojili Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. Grad se na taj način obavezao da će slediti principe rodne ravnopravnosti i sprovoditi odredbe propisane poveljom. Usvojeni Akcioni plan za period 2022 – 2024. godine predvideo je i konkretne korake poput unapređenja rodne ravnopravnosti u segmentu zdravstva, obrazovanja, zapošljavanja i političkog učešća. Doprinos žena i muškaraca su jednako važni i vredni bez obzira na tradicionalne rodne uloge, a eliminacija stereotipa i suočavanje sa predrasudama stvara otvoreniju i inkluzivniju sredinu – dodala je Ivana Obradović Stanić, načelnica Odeljenje za ljudska i manjinska prava, rodnu ravnoprvnost i prevenciju trgovine ljudima.

Nemačka razvojna saradnja, koja je u okviru Projekta poseban fokus stavila na žene, posvećena je promovisanju rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena jer su oni ključni pokretači razvoja Srbije u celini. 

- Kroz naš projekat „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji” posvećeni smo radu sa našim partnerima u Srbiji na sprečavanju rodno zasnovanog nasilja i femicida i podršci preživelima i njihovim porodicama. Prateći koncept prava, resursa i zastupanja, program Nemačke razvojne saradnje će biti fokusiran na podizanje svesti, jačanju kapaciteta opština za pružanje usluga preživelima, uključujući pravnu pomoć, savetovanje, mogućnosti zapošljavanja i zbrinjavanja. Takođe, kroz rad sa Vladom Republike Srbije nastojimo da doprinesemo poboljšanju pravnog i političkog okvira kroz podršku razvoju političkih strategija, akcionih planova i zakona koji su u skladu sa evropskim standardima – izjavio je Mihael Engel, vođa projekta Nemačke razvojne saradnje „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji“.

Ostali naslovi

Balkanski rijaliti u Beču
Srpska ekonomija
Od 20. marta do 10. aprila 2024. godine u bečkom bioskopu „METRO Kinokulturhaus“ prikazuje se retrospektiva Filmskog arhiva Austrije „Balkan dreams – Balkan realities“. U Beču se kaže da „Balkan počinje pred vratima“, jer njegovi stanovnici i njihove tradicije još od sredine 19. veka utiču na svakodnevni život Beča
Novi dom, nova nada porodice Tasković
Srpska ekonomija
Tomislav i Sanja Tasković, sa ćerkama Anđelom i Milicom, od nedavno žive u novom domu nadomak Vranja, u kom imaju sve uslove za dostojanstven i udoban život. Kuća u koju se porodica nedavno uselila kupljena je zahvaljujući donatorskoj akciji koju je pokrenula Fondacija Tamara Misirlić, a kojoj su se pridružili estradna umetnica Dragana Mirković i Fondacija Ana i Vlade Divac
Beogradske pijace na 45. Međunarodnom sajmu turizma
Srpska ekonomija
Javno komunalno preduzeće „Beogradske pijace” predstavlja se na 45. Međunarodnom sajmu turizma, koji se održava od 22. do 25. februara u Beogradu, pod sloganom „Avantura počinje ovde”, saopšteno je iz ovog javnog komunalnog preduzeća
Sajam turizma od 22. do 25. februara
Srpska ekonomija
Međunarodni sajam turizma u Beogradu, koji se održava od 22. do 25. februara 2024. godine predstavlja idealnu priliku da otkrijete raznolikost i lepotu turističke ponude Srbije, od planinskih vrhova, preko manastira i tvrđava, do prijateljskih gradova i netaknute prirode
Priznanje Prof. Rakesh C. Kukreja oration award prof. dr Vladimiru Jakovljeviću
Srpska ekonomija
Dekan fakulteta FMN Kragujevac, prof. dr Vladimir Jakovljević, predsednik Evropske sekcije za kardiovaskularna istraživanja, održao je pozivno predavanje i dobio priznanje "Prof. Rakesh C. Kukreja oration award" za promociju i istraživanja u oblasti kardiovaskularnih nauka
Bečka opšte bolnica AKH smanjuje ekološki otisak
Srpska ekonomija
Jedna od najvećih bolnica u Evropi „Bečka opšta bolnica AKH“ odlučila je da uz podršku bečke elektroprivrede „Wien Energie“ zameni 52.000 svetiljki. U prvoj fazi projekta biće zamenjeno 8.000 svetiljki iz sedamdesetih godina prošlog veka novim i energetski efikasnijim
Stanovi skuplji za 5,75% u odnosu na prošlu godinu
Srpska ekonomija
RGZ indeks cena stanova za Republiku Srbiju u četvrtom tromesečju 2023. iznosi 158,66 što predstavlja rast cena stanova od 5,75% u odnosu na isti period prošle godine. U poređenju sa trećim tromesečjem 2023. cene stanova u Srbiji su zabeležile neznatni rast od 0,83%
Unapređene procedure postupanja u kriznim situacijama u obrazovnim institucijama
Srpska ekonomija
Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije je, u cilju unapređivanja postupanja škola u oblasti zaštite od nasilja i reagovanja u kriznim situacijama, izmenilo i dopunilo Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje
Pojačana kontrola vozača autobusa i teretnih vozila
Srpska ekonomija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će pripadnici saobraćajne policije, od 19. do 25. februara, sprovoditi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja će biti usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila
Opština Zemun donirala igračke za dečje vrtiće
Srpska ekonomija
Rukovodstvo Gradske opštine Zemun obišlo je više od 30 zemunskih vrtića u okviru Predškolske ustanove „Dr Sima Milošević” i darivalo mališane paketima punim igračaka, saopšteno je iz Opštine Zemun