Dobro došli na web portal SRPSKA EKONOMIJA
1 do 10 od 64
Piše: Danica Stević
Iza regionalnog paravana o potrebama da se stvori jedinstveno tržište, poboljša ekonomska saradnja i prodube investicije kriju se uglavnom prepreke za ulazak srpskog kapitala u pojedine zemlje Balkana ...
Piše: Ljiljana Staletović
U Podunavskom regionu, u devet država članica EU, tri koje će tek pristupiti i dve kroz koje ne teče Dunav, ali su u susedstvu, živi 115 miliona stanovnika koji govore 12 različitih autohtonih jezika, a cilj Dunavske strategije jeste da ih sve poveže i ekonomski razvije ...
Piše: Ljiljana Staletović
Zahvaljujući kvalitetnom zemljištu, klimi, velikom broju sunčanih dana i termalnim vodama, oblast koju je nekad zauzimalo Panonsko more ima idealne uslove za gajenje voća i cveća i može da stane rame uz rame s najvećim evropskim proizvođačima – Holandijom i Španijom ...
Piše: Dejan Kovačević
Slovenija je poznata po ski-turizmu, ali i u spa i velnes centrima uživa sve više gostiju, pretežno stranaca, Italijana, Nemaca, Austrijanaca, koji ostvaruju milione noćenja ...
Piše: Mitko Arnaudov
Železničko povezivanje na liniji Solun–Skoplje–Beograd, kao i Solun–Kavala–Aleksandrupolis–Burgas–Varna–Ruse, od ključnog je značaja za stvaranje efikasne putne mreže ...
Piše: Mitko Arnaudov
Dok predstavnici opozicije smatraju da aktuelna Vlada ruši makedonsku državu i makedonski identitet kroz promenu ustavnog imena, predstavnici vlasti smatraju da je rešenje spora oko imena Makedonija ključan preduslov na putu njene održivosti, ekonomskog prosperiteta i evroatlantske integracije ...
Piše: Marko Petrešević
Ekonomska saradnja država regiona Zapadnog Balkana veoma je bitna i za Vladu Republike Makedonije. Krešnik Bekteši, ministar ekonomije Republike Makedonije, govoreći o toj problematici za Srpsku ekonomiju naglašava da je Vlada, čiji je član, potpuno fokusirana da ispuni sve obaveze proistekle iz zajedničke izjave šefova džava u okviru Berlinskog procesa ...
Piše: Ljiljana Staletović
Bečki ekonomski institut za region predviđa rast od 3,1 odsto. Evropska banka za obnovu i razvoj procenjuje da će ekonomski rast Srbije u ovoj godini iznositi 2,9 odsto, a 3,5 u 2019. Međunarodni monetarni fond očekuje rast BDP-a Srbije za ovu godinu 3,5 odsto ...
Piše: Mitko Arnaudov
Bugarskoj, kao zelji domaćinu, bilo je važno da se na prošlomesečnom samitu Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana održanom u tamošnjoj prestonici 17. aprila usvoji Sofijska deklaracija. O tome za Srpsku ekonomiju govori Liljana Pavlova, ministarka za bugarsko predsedavanje Evropskog saveta 2018. ...
Piše: Mitko Arnaudov
Posle Samita jedno je postalo jasno: Evropska unija se neće širiti u doglednoj budućnosti bez obzira na političke i bezbednosne (ne) prilike u Zapadno balkanskom regionu ...