Dobro došli na web portal SRPSKA EKONOMIJA

NAJNOVIJE VESTI

AKTUELNO

Vladavina prava bitna investitorima

Vladavina prava bitna investitorima

Reorganizacija i reforma srpskog sudstva radi ubrzanjan sudskih postupaka, medijacija i arbitraža, prevencija korupcije, teme su o kojima u intervjuu za Srpsku ekonomiju govori Nela Kuburović, ministarka pravde u Vladi Republike Srbije ...
Nelojalna konkurencija – rizik za poslovanje

Nelojalna konkurencija – rizik za poslovanje

Belgijske kompanije koje posluju u Srbiji suočavaju se sa istim problemima s kojima i investitori iz drugih zemalja. O tome i o drugim temama u intervjuu za Srpsku ekonomiju govori ambasador Belgije u Srbiji Leo d’Aes ...
Usklađivanjem rada i roditeljstva protiv bele kuge

Usklađivanjem rada i roditeljstva protiv bele kuge

Periodi radne efikasnosti i fertilnosti se preklapaju i to se odražava na radni potencijal – smatra Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku ...

REGION

Energetski sektor Republike Srpske je stabilan, što znači da obezbeđuje dovoljne količine električne energije za domaću potrošnju, privredu i domaćinstva. Svake godine ostvarujemo određene viškove koje prodajemo na drugim tržištima – kaže u intervjuu za Srpsku ekonomiju Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske ...

SVET

Peking poseduje 3.161,5 milijardi dolara državnih rezervi u stranoj valuti, što je gotovo tri puta više od Japana, koji ima 1.204,7 milijardi ...

BIZNIS I FINANSIJE

Budući da obaveza uplate sredstava u budžet Evropske unije nastaje tek s punopravnim članstvom, nema potrebe ni za postepenom harmonizacijom nacionalnog zakonodavstva u toj oblasti. Zbog toga se ovo poglavlje često označava kao tehničko ...

INTERVJU

Vrata Evropske unije otvorena su za dalja pridruživanja, ali perspektiva stupanja u članstvo 2025. u potpunosti zavisi od angažmana Srbije u pristupnom procesu – naglašava u intervjuu za Srpsku ekonomiju Radica Nusdorfer, šefica Sektora za evropske integracije pri Delegaciji EU u Srbiji ...

KOLUMNA

Suština je u odnosu Vlade prema telima nadležnim za njen rad, a to su Narodna skupština i Evropska komisija. Bez ulaženja u detalje ovom prilikom, moja ocena podudarna je s ocenama evropskih institucija ...

Kreativnost, obrazovanje, turizam: Tri tačke, tj. tri oblasti koje konačno mogu da obezbede privredni rast i razvoj u Srbiji i regionu: kreativnost, obrazovanje, turizam. Deklarativno posmatrano, nesumnjivo tačan podatak. Ali šta se, zapravo, radi na tim poljima, na tom planu? Javljaju se signali, pojavljuju se ideje, ali i dalje ništa suštinski... Ravna linija.