Dobro došli na web portal SRPSKA EKONOMIJA
Guide for communications d.o.o.
OSNIVAČ I IZDAVAČ

Guide for communications d.o.o.

Generala Lešjanina 2, Beograd

DIREKTOR,
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Danka Milošević

IZVRŠNI UREDNIK

Momčilo Antonijević

UREDNIK spoljne rubrike

Mitko Arnaudov

UREDNIK onlajn izdanja

Ljiljana Staletović

GRAFIČKI DIZAJN

Savo Katalina

SARADNICI

Miodrag Zec, Tanja Miščević, Sanja Domazet,
Miša Brkić, Mihailo Medenica, Radmila Lalić,
Vladimir Antonijević, Nikola Samardžić, Ognjen Radonjić,
Miloš Jagodić, Nataša Marković, Bojan Stevanović,
Milan Dobromirović, Sanja Radinović, Željko Ivanji,
Miroslav Lj. Cvijović, Mirjana Pantić, Đorđe Bojović,
Siniša Milovanović, Vanja Popović, David Klepić,
Aleksandar M. Janković, Marko Petrešević, Slobodan Čulić

ŠTAMPA

Birograf, Zemun

Magazin izlazi mesečno

DISTRIBUTER

Beokolp

PRETPLATA
+381 11 33 42 390

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

33

SRPSKA ekonomija / glavni i odgovorni urednik Danka Milošević. - 2016, br.
1 (dec.)- . - Beograd : G.F.C., 2016- (Zemun : Birograf). - 27 cm
Mesečno.

ISSN 2466-5398 = Srpska ekonomija
COBISS.SR-ID 227836172

ČASOPIS PODRŽAVAJU PRIVREDNA KOMORA SRBIJE I
SRPSKI POSLOVNI KLUB PRIVREDNIK
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE SRPSKI POSLOVNI KLUB PRIVREDNIK